1-381/1

1-381/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JULI 1996


Benoeming van 22 effectieve en 22 plaatsvervangende leden van het wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek)


KANDIDATENLIJST

(alfabetisch per categorie)


A. FRANSTALIGE EXAMENCOMMISSIE (11 leden)

I. MAGISTRATEN BEHOREND TOT DE ZETEL (drie plaatsen)

Mevrouw Martine Castin, raadsheer in het Hof van Beroep te Bergen.

De heer Jean-Pierre Collin, raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.

De heer Charles-Edouard Henrion, voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant.

De heer Etienne Marique, raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.

Mevrouw Christine Matray, voorzitster van de handelsrechtbank te Namen.

De heer Jacques Michaëlis, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.

De heer Claude Parmentier, raadsheer in het Hof van Cassatie.

De heer Daniel Plas, ondervoorzitter van de arbeidsrechtbank te Charleroi.

De heer Foulek Ringelheim, voorzitter van de handelsrechtbank te Nijvel.

II. MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (twee plaatsen)

De heer Bernard Detry, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen.

De heer Michel Enckels, substituut-auditeur-generaal bij het Arbeidshof te Luik.

De heer André Henkes, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof te Luik.

De heer Guy Rapaille, substituut van de procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

De heer Armand Spirlet, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Luik.

De heer Jean Spreutels, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel.

III. HOOGLERAREN AAN UNIVERSITEITEN (drie plaatsen)

De heer Didier Batselé, lector aan de U.L.B.

De heer Philippe De Bruycker, docent aan de rechtsfaculteit van de U.L.B.

De heer Pierre Gothot, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de « Université de Liège ».

De heer Léon Ingber, decaan van de rechtsfaculteit van de U.L.B.

De heer Ph. Quertainmont, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de U.L.B.

Mevrouw Marie-Françoise Rigaux, hoogleraar aan de faculteit van de politieke, economische en sociale wetenschappen van de « Facultés universitaires Saint-Louis ».

De heer Jean-Claude Scholsem, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de « Université de Liège ».

IV. ADVOCATEN (drie plaatsen)

De heer Eric Balate, balie Bergen.

De heer Jean-Pierre Buyle, balie Brussel (F.).

De heer Olivier Gutt, balie Brussel (F.).

De heer Michel Mahieu, balie Brussel (F.).

De heer Jules Raskin, balie Luik.

De heer Pierre van Drooghenbroeck, balie Charleroi.

B. NEDERLANDSTALIGE EXAMENCOMMISSIE (11 leden)

I. MAGISTRATEN BEHOREND TOT DE ZETEL (drie plaatsen)

Mevrouw Marie-Jeanne De Cooman, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent.

De heer Guido De Croock, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

De heer Antoon De Schryver, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

De heer Jacques Deseure, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

De heer Ernest Duys, kamervoorzitter in het Arbeidshof te Antwerpen.

De heer Stefan Gilliams, raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen.

De heer Koenraad Moens, rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven.

De heer Eric Stassijns, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent.

De heer Guy Van Craen, raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen.

De heer Jan Van den Berghe, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

De heer Dirk Van Der Kelen, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

De heer André Vanderwegen, raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.

De heer Willy Verschueren, raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen.

II. MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (twee plaatsen)

De heer Yves De Brauwere, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel.

De heer Jan De Bus, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

De heer Emmanuel Decruyenaere, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank ven eerste aanleg te Veurne.

De heer Rafaël Gabriëls, auditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent.

De heer Rik Vandeputte, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent.

III. HOOGLERAREN AAN UNIVERSITEITEN (drie plaatsen)

De heer Georges De Corte, hoogleraar aan het departement didaktiek van de U.I.A.

De heer Brice De Ruyver, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de R.U.G.

De heer Michel Magits, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de V.U.B.

De heer Walter Pintens, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de K.U. Leuven.

De heer Othmar Vanachter, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de K.U. Leuven.

De heer Jan Van Houtte, hoogleraar aan de universitaire faculteiten van de U.F.S.I.A. en van de U.I.A.

IV. ADVOCATEN (drie plaatsen)

De heer Frans Baert, balie Gent.

De heer Erik Carre, balie Brussel (N.).

De heer Arne Gutermann, balie Brussel (N.).

De heer Filip Lambrechts, balie Antwerpen.

De heer Charles Leysen, balie Kortrijk.

De heer Fernand Moeykens, balie Brugge.