1-269/13

1-269/13

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

6 NOVEMBER 1997


Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.