1-269/12

1-269/12

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

5 NOVEMBER 1997


Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan


AMENDEMENT

opnieuw ingediend door de heren Coveliers en Desmedt en mevrouw Milquet na de goedkeuring van het verslag (Stuk 1-269/9)


Art. 7

Nr. 17 : van mevrouw Milquet en de heer Desmedt (Stuk 1-269/8).