1-269/11

1-269/11

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

4 NOVEMBER 1997


Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan


AMENDEMENT

opnieuw ingediend door de heren Desmedt en Foret na de goedkeuring van het verslag (Stuk 1-269/9)


Art. 2

Nr. 16 : van de heer Desmedt (Stuk 1-269/8).

Zie :

Gedr. St. van de Senaat :

1-269 - 1997/1998 :

Nr. 7 : Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 8 : Amendementen.

Nr. 9 : Verslag.

Nr. 10 : Tekst aangenomen door de commissie.