1-368/2

1-368/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

12 MAART 1997


Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift « Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder », door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR MEVROUW DELCOURT-PÊTRE


Zie Gedr. St. 1-505/3 - 1996/1997

Zie :

Gedr. St. van de Senaat :

1-368 - 1995/1996 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heren Foret en Desmedt.