1-356/1

1-356/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

14 JUNI 1996


Wetsontwerp betreffende de huisarbeid


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 1 juli 1996.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 232 - 95/96 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 tot 5 : Amendementen.

Nr. 6 : Verslag van mevr. D'Hondt.

Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 8 en 9 : Amendementen.

Nrs. 10 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 13 juni 1996.