1-310/12

1-310/12

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

27 JUNI 1996


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN


Zie :

Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

- 364 - 95/96 :

- Nr. 1 : Wetsontwerp.

- Nrs. 2 tot 6 : Amendementen.

- Nr. 7 : Verslag.

- Nr. 8 : Bijlagen bij het verslag.

- Nr. 9 : Tekst aangenomen door de commissie.

- Nrs. 11 tot 14 : Amendementen.

- Nr. 15 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 2, 3 en 4 april 1996.


Gedr. St. van de Senaat :

1-310 - 1995/1996 :

- Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

- Nr. 2 : Amendementen.

- Nr. 3 : Advies van de commissie voor de Justitie.

- Nr. 4 : Advies van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

- Nr. 5 : Bijlagen bij het advies van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

- Nr. 6 : Verslag.

- Nr. 7 : Bijlagen.

- Nr. 8 : Tekst aangenomen door de commissie.

- Nrs. 9 tot 11 : Amendementen.

Handelingen van de Senaat : 27 juni 1996.