1-186/2

1-186/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

24 JANUARI 1996


Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het A.B.O.S.


AMENDEMENTEN


NR. 1 VAN DE HEER DEVOLDER EN MEVR. MAYENCE-GOOSSENS

Artikel 1

In artikel 1, tweede lid, het volgende gedachtenstreepje toevoegen :

« ­ op welke manier een betere samenwerking kan gerealiseerd worden tussen de verschillende departementen betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. »

Jacques DEVOLDER.
Jacqueline MAYENCE.

NR. 2 VAN DE HEER BOURGEOIS EN MEVR. THIJS

Artikel 1

In artikel 1, tweede lid, het derde gedachtenstreepje vervangen als volgt :

« ­ welke diensten van het A.B.O.S. en van andere departementen hierbij betrokken waren; »

André BOURGEOIS.
Erika THIJS.