1-181/5

1-181/5

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

1 FEBRUARI 1996


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis , 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 24bis , 5, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de woorden maar met toepassing van de 2 en 3 van dit artikel vervangen door de woorden maar met toepassing van de 2, 3 en 4 van dit artikel .

Brussel, 1 februari 1996.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.