1-181/2

1-181/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis , § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER CALUWÉ.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In artikel 24bis, § 5, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de woorden « maar met toepassing van de §§ 2 en 3 van dit artikel » vervangen door de woorden « maar met toepassing van de §§ 2, 3 en 4 van dit artikel. »

Ludwig CALUWÉ.