1-318/1

1-318/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

26 APRIL 1996


Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 13 mei 1996.
Onderzoekstermijn : 60 dagen
(1).

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 71 - 1995 (B.Z.) :

­ Nr. 1 : Wetsontwerp.

­ Nrs. 2 tot 6 : Amendementen.

­ Nr. 7 : Verslag van de heer Delizée.

­ Nr. 8 : Tekst aangenomen door de commissie.

­ Nr. 9 : Amendementen.

­ Nr. 10 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

- 82 - 1995 (B.Z.) :

­ Nr. 4 : Beslissing van de parlementaire overlegcommissie.

Handelingen van de Kamer : 23 en 25 april 1996.


(1) Beslissing van de parlementaire overlegcommissie : Gedr. St. 1-82/4 - 1995/1996 (Senaat).