1-116/4

1-116/4

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

19 DECEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


De Senaat,

Herinnerend aan de resolutie inzake de strijd tegen racisme, xenofobie, antisemitisme en onverdraagzaamheid, die de Senaat op 9 februari 1995 heeft aangenomen,

Gelet op de toename van racisme, antisemitisme en xenofobie waarmee BelgiŽ en de internationale gemeenschap worden geconfronteerd,

Overwegende dat Europa en BelgiŽ in het bijzonder duidelijk en krachtig moeten reageren op die bedreigingen,

Erop wijzend dat de vrede die sedert 1945 in West-Europa heerst, niet kan gehandhaafd blijven tenzij men verhindert dat de totalitaire en racistische ideologieŽn van de nazi's, die hebben geleid tot de genocide op joden en zigeuners, tot de systematische moord op miljoenen andere slachtoffers en tot de tweede wereldoorlog, hun verderfelijke invloed uitoefenen,

Gelet op het fundamenteel belang van de opvoeding bij het levendig houden van herinneringen, vooral die aan de tweede wereldoorlog,

Gelet op het ontstaan van revisionistische stellingen in verband met de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog heeft plaatsgehad,

Overwegende dat de gevaren van toegenomen racisme, antisemitisme en xenofobie onlangs aan het licht zijn gekomen toen zich in de lidstaten van de Europese Unie, bijzonder schokkende feiten hebben voorgedaan, zoals racistische moorden, opzettelijke brandstichtingen, bomaanslagen en grafschennis,

Steun verlenend aan de resolutie van het Europees Parlement over de dag ter herdenking van de holocaust,

1ļ Vraagt dat in BelgiŽ, zoals in alle lidstaten van de Europese Unie, een dag wordt ingesteld ter herdenking van de genocide die nazi-Duitsland heeft gepleegd en die wijst op het verband tussen de nazi-ideologie en de vormen van racisme en xenofobie die thans in het dagelijks leven opduiken;

2ļ Vraagt aan de Belgische Regering dat naar aanleiding van die dag activiteiten worden georganiseerd ter nagedachtenis van de tweede wereldoorlog en de genocide op joden en zigeuners, en dat daarbij vooral aan jongeren de gevaren worden uitgelegd die voortkomen uit totalitaire en racistische ideologieŽn;

3ļ Vraagt dat de Regering zich aansluit bij het initiatief van het Europees Parlement ter zake;

4ļ Vraagt dat de Regering dit initiatief binnen de Europese Raad steunt opdat deze een algemene strategie aanneemt tot bestrijding van racisme en xenofobie waarmee de Europese Unie en de lidstaten duidelijk en krachtig kunnen reageren op de gevaren van racisme, xenofobie en antisemitisme en op de ontkenning van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide.