Dossiers (van 7-201 tot 7-300)

Nummer Titel Datum
7-201 Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor 12/11/2020
7-202 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 20 november 2020
20/11/2020
7-203 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I) 10/11/2020
7-204 LXIV COSAC
Berlijn (videoconferentie)
30 november en 1 december 2020
1/12/2020
7-205 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 16/7/2020
7-206 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 4 december 2020
4/12/2020
7-207 Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran 8/12/2020
7-208 Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-EthiopiŽ) 9/12/2020
7-209 Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden 9/12/2020
7-210 De Europese Raad van staatshoofden of regeringsleiders van 10 en 11 december 2020 (Covid-19) 9/12/2020
7-211 Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen 10/12/2020
7-212 Jaarverslag 2019 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens 14/12/2020
7-213 Gezamenlijke parlementaire controlegroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement
Brussel, 28-29 september 2020
29/9/2020
7-214 Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2020 16/12/2020
7-215 Het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 6/1/2021
7-216 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel†92bis, ߆2, van de bijzondere wet van 8†augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen†4, ߆3, en 11 van de bijzondere wet van 16†januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling 8/1/2021
7-217 NAVO Parlementaire Assemblee
66e jaarvergadering
Videoconferentie, 18 tot 23 november 2020 (Covid-19)
23/11/2020
7-218 Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China 18/1/2021
7-219 Het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 18/1/2021
7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
7-221 Gedachtewisseling met mevrouw Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer 22/1/2021
7-222 Het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting 1/2/2021
7-223 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride vergadering), 25-28 januari 2021
28/1/2021
7-224 Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren 17/2/2021
7-225 Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de ędrugswetĽ van 24†februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis 22/2/2021
7-226 De gevolgen van de Brexit voor BelgiŽ 23/2/2021
7-227 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 25 en 26 februari 2021 (Covid-19) 24/2/2021
7-228 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (Covid-19) 22/2/2021
7-229 Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten 23/2/2021
7-230 Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny 23/2/2021
7-231 Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement, Brussel
1 en 2 februari 2021
2/2/2021
7-232 Voorstel van resolutie betreffende de etikettering van voedingsproducten en de verplichting om de wijze waarop de dieren worden geslacht erop te vermelden 23/2/2021
7-233 Voorstel van resolutie met betrekking tot een snelle detectie en aanpak van ouderverstoting 23/2/2021
7-234 Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli 25/2/2021
7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021
7-236 Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul 25/2/2021
7-237 Presentatie van de organisatie van de werkzaamheden betreffende de toekomstige institutionele hervormingen, door mevrouw Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en de heer David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing 8/3/2021
7-238 De Conferentie over de toekomst van Europa (Covid-19) 16/3/2021
7-239 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft 11/2/2021
7-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen 19/3/2021
7-241 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden 23/3/2021
7-242 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Vergadering van de Permanente Commissie Videoconferentie, 19 maart 2021 (Covid-19) 19/3/2021
7-243 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 25 maart 2021 (Covid-19) 24/3/2021
7-244 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties 25/3/2021
7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
7-246 De Europese Ombudsdienst - Jaarverslag 2019. 19/4/2021
7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag 21/4/2021
7-248 Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat 21/4/2021
7-249 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken 21/4/2021
7-250 Voorstel van resolutie betreffende de wereldwijde toegang tot vaccins in de strijd tegen Covid-19 22/4/2021
7-251 Parlementaire assemblee van de Raad van Europa
Tweede deel van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride vergadering), 19-22 april 2021 (Covid-19)
22/4/2021
7-252 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 8/3/2021
7-253 20ste wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
Videoconferentie, 24-26 februari 2021 (Covid-19)
26/2/2021
7-254 Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in IsraŽl, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem 19/5/2021
7-255 Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof 19/5/2021
7-256 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 24 en 25 mei 2021 19/5/2021
7-257 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert 20/5/2021
7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van BelgiŽ met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten 20/5/2021
7-259 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige assessor bij de Raad van State 25/5/2021
7-260 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 28 mei 2021
28/5/2021
7-261 LXV COSAC
Lissabon (Videoconferentie), 31 mei - 1 juni 2021
1/6/2021
7-262 Parlementaire Assemblee van de NAVO Ė Belgische delegatie
Lentezitting
Videoconferentie, 14-17 mei 2021
28/5/2021
7-263 Het actieplan voor de Europese democratie (COM (2020) 790) Ė Bevordering van de democratische betrokkenheid en actieve deelname buiten de verkiezingen 14/6/2021
7-264 Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden 15/6/2021
7-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten 15/6/2021
7-266 Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa 16/6/2021
7-267 Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland 16/6/2021
7-268 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 24-25 juni 2021. 16/6/2021
7-269 Voorstel van resolutie om breedbandinternet en de brede uitrol van glasvezel gratis te maken 16/6/2021
7-270 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat over de aanwezigheid van de vlaggen van de Gemeenschappen en de Gewesten in de Senaat 16/6/2021
7-271 Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul 16/6/2021
7-272 Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen 17/6/2021
7-273 De betrekkingen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit 22/6/2021
7-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten 25/5/2021
7-275 Wetsontwerp tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (II) 2/6/2021
7-276 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 1/6/2021
7-277 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Derde deel van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride), 21-24 juni 2021 (Covid-19)
24/6/2021
7-278 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Berlijn (videoconferentie), 10 mei 2021
10/5/2021
7-279 Het Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten na de sociale Top van Porto 29/6/2021
7-280 Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 2/7/2021
7-281 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 26/5/2021
7-282 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije 13/7/2021
7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
7-284 Voorstel van resolutie om in BelgiŽ meer vrijwillige bloeddonoren te werven 14/7/2021
7-285 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert 14/7/2021
7-286 De rol van de parlementen in de uitdieping van de relaties EU-Afrika
Interparlementaire conferentie van de Europese Unie
Videoconferentie van 21 juni 2021
21/6/2021
7-287 Interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie
Ljubljana (videoconferentie), 9 september 2021
9/9/2021
7-288 Conferentie over de toekomst van Europa
Eerste plenaire vergadering
Straatsburg, 19 juni 2021
19/6/2021
7-289 Informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten 30/9/2021
7-290 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vierde deel van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride), 27-30 september 2021
30/9/2021
7-291 29ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
Wenen, 30 juni - 6 juli 2021
6/7/2021
7-292 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits 6/10/2021
7-293 Parlementaire Assemblee van de NAVO
67e jaarvergadering
Lissabon, 8-11 oktober 2021
11/10/2021
7-294 De bijeenkomst van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 21-22 oktober 2021 19/10/2021
7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
7-296 Europese conferentie van de parlementsvoorzitters
Athene, 21-22 oktober 2021
22/10/2021
7-297 Voorstel tot wijziging van artikel 21-6 van het reglement van de Senaat 4/11/2021
7-298 Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 8/11/2021
7-299 Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen 17/11/2021
7-300 Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten 17/11/2021