Dossiers (van 6-501 tot 6-534)

Nummer Titel Datum
6-501 Voorstel tot invoeging van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden 7/3/2019
6-502 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 25/3/2019
6-503 Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat 25/3/2019
6-504 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, ߆5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 22/3/2019
6-505 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm 27/3/2019
6-506 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen 27/3/2019
6-507 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 27/3/2019
6-508 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/3/2019
6-509 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden 27/3/2019
6-510 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ 27/3/2019
6-511 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40†% van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen 27/3/2019
6-512 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt 27/3/2019
6-513 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europese Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid 27/3/2019
6-514 Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet 28/3/2019
6-515 Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh 28/3/2019
6-516 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18- jarigen mogelijk te maken 27/3/2019
6-517 Voorstel van resolutie naar aanleiding van de genocide op de Tutsi's van Rwanda in 1994, vijfentwintig jaar geleden 28/3/2019
6-518 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1 , tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 28/3/2019
6-519 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2019
6-520 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/3/2019
6-521 CoŲrdinatie van het beleid in BelgiŽ met betrekking tot klimaatverandering
(Hoorzitting van 11 maart 2019)
11/3/2019
6-522 Voorstelling door de Europese Commissie van de landenspecifieke aanbevelingen voor BelgiŽ in het kader van het Europees Semester 20/3/2019
6-523 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 27/3/2019
6-524 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 20/2/2019
6-525 Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Parijs, 1 maart 2019
1/3/2019
6-526 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 23/4/2019
6-527 Interparlementaire conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2019
Europees Parlement, Brussel, 18-19 februari 2019
19/2/2019
6-528 18de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE
Wenen, 20-21 februari 2019
24/4/2019
6-529 Interparlementaire conferentie over de toekomst van de Europese Unie
Boekarest, 1 en 2 april 2019
2/4/2019
6-530 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Wenen, 8-9 april 2019 9/4/2019
6-531 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Boekarest, 7-8 maart 2019
7/3/2019
6-532 Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa
Deel 2 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 8-12 april 2019
12/4/2019
6-533 Gezamelijke parlementaire controlegroep Europol (GPC Europol)
Boekarest, 25 februari 2019
25/2/2019
6-534 Vergadering van de voorzitters van de Parlementen van de landen van de Visegradgroep en de Benelux Unie
Pieötany (Slovakije), 24-25 maart 2019
25/3/2019