Dossiers (van 5-2501 tot 5-2600)

Nummer Titel Datum
5-2501 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 28/1/2014
5-2502 Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 28/1/2014
5-2503 Wetsontwerp houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht 9/1/2014
5-2504 Wetsontwerp betreffende de handel in zeehondenproducten 4/2/2014
5-2506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op de invoering van een strafrechtsplegingsvergoeding 26/2/2014
5-2507 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2508 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2509 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2510 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2511 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2512 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2513 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2514 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
5-2515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de referentieplicht voor advocaten in te voeren 26/2/2014
5-2516 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 26/2/2014
5-2517 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op het registreren van de gegevens met betrekking op cold cases 27/2/2014
5-2518 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt 26/2/2014
5-2519 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 26/2/2014
5-2520 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 26/2/2014
5-2521 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 27/2/2014
5-2522 Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/10/2013
5-2523 Wetsontwerp tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 5/2/2014
5-2524 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg 5/2/2014
5-2525 Voorstel van resolutie met het oog op de definiŽring van een nieuwe kinesitherapeutische verstrekking, toegespitst op preventie en gezondheidsbevordering via ondersteuning en begeleiding van lichaamsbeweging voor prediabetici 28/2/2014
5-2526 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet 18/3/2014
5-2527 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet 18/3/2014
5-2528 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet 18/3/2014
5-2529 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet 18/3/2014
5-2530 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet 18/3/2014
5-2531 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet 18/3/2014
5-2532 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet 18/3/2014
5-2533 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet 18/3/2014
5-2534 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet 18/3/2014
5-2535 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet 18/3/2014
5-2536 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet 18/3/2014
5-2537 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet 18/3/2014
5-2538 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 18/3/2014
5-2539 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet 18/3/2014
5-2540 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet 18/3/2014
5-2541 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet 18/3/2014
5-2542 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet 18/3/2014
5-2543 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet 18/3/2014
5-2544 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet 18/3/2014
5-2545 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet 18/3/2014
5-2546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet 18/3/2014
5-2547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet 18/3/2014
5-2548 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet 18/3/2014
5-2549 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet 18/3/2014
5-2550 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet 18/3/2014
5-2551 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 18/3/2014
5-2552 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet 18/3/2014
5-2553 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet 18/3/2014
5-2554 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet 18/3/2014
5-2555 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet 18/3/2014
5-2556 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet 18/3/2014
5-2557 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet 18/3/2014
5-2558 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet 18/3/2014
5-2559 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet 18/3/2014
5-2560 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet 18/3/2014
5-2561 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet 18/3/2014
5-2562 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet 18/3/2014
5-2563 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet 18/3/2014
5-2564 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet 18/3/2014
5-2565 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet 18/3/2014
5-2566 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet 18/3/2014
5-2567 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet 18/3/2014
5-2568 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet 18/3/2014
5-2569 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet 18/3/2014
5-2570 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet 18/3/2014
5-2571 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet 18/3/2014
5-2572 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 18/3/2014
5-2573 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet 18/3/2014
5-2574 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 18/3/2014
5-2575 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 18/3/2014
5-2576 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet 18/3/2014
5-2577 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 18/3/2014
5-2578 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet 18/3/2014
5-2579 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet 18/3/2014
5-2580 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet 18/3/2014
5-2581 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet 18/3/2014
5-2582 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet 18/3/2014
5-2583 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet 18/3/2014
5-2584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet 18/3/2014
5-2585 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet 18/3/2014
5-2586 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet 18/3/2014
5-2587 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 18/3/2014
5-2588 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 18/3/2014
5-2589 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet 18/3/2014
5-2590 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet 18/3/2014
5-2591 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet 18/3/2014
5-2592 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet 18/3/2014
5-2593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet 18/3/2014
5-2594 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 18/3/2014
5-2595 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 18/3/2014
5-2596 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 18/3/2014
5-2597 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet 18/3/2014
5-2598 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 18/3/2014
5-2599 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 18/3/2014
5-2600 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 18/3/2014