S. 7-93 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020
Jean-Frédéric Eerdekens    Fatima Ahallouch    Philippe Courard    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi   

BTW-tarief
Verenigd Koninkrijk
motie van het Parlement
visie van Europa
EU-industriebeleid
financiële transactie
EU-onderzoeksbeleid
belastingharmonisatie
lidmaatschap van de Europese Unie
uittreding uit de EU
Cohesiefonds
meerjarig financieel kader
belasting
kapitaalbeweging
investeringsbeleid
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Europese sociale politiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-93/1 7-93/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-93/1 7-93/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving