S. 7-91 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een interfederaal «monitoringmechanisme» in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Philippe Courard   

Europees handvest
verslag over de werkzaamheden
autonomie
parlementair toezicht
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
Vlaamse Gemeenschap
institutionele samenwerking
Raad van Europa
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
foltering
motie van het Parlement
taalgroep
aanbeveling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-91/1 7-91/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-91/2 7-91/2 (PDF) Advies 14/7/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-91/1 7-91/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/10/2019   Verzending naar commissie
3/5/2021   Inschrijving op agenda
3/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Klaas Slootmans, Rodrigue Demeuse
3/5/2021   Bespreking Doc. 7-91/2 7-91/2 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
In behandeling 3/5/2021