S. 7-89 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst
Philippe Courard    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele   

civiele dienst
onbetaald werk
motie van het Parlement
jongere
vrijwilligerswerk
sociale integratie
arbeidscontract
sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-89/1 7-89/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-89/1 7-89/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/10/2019   Verzending naar commissie
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Rodrigue Demeuse
9/11/2020   Inleidende uiteenzetting
9/11/2020   Bespreking
23/11/2020   Inschrijving op agenda
23/11/2020   Hoorzitting - de heer Cools, Vlaamse Jeugdraad (Ambrassade); - de heer Ronveaux en mevrouw Van Innis, "Service Citoyen".
7/12/2020   Inschrijving op agenda
7/12/2020   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
In behandeling 9/11/2020, 23/11/2020, 7/12/2020

Kruispuntbank van de wetgeving