S. 7-84 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

beroepssport
ethiek
werkvergunning
kinderbescherming
mensenhandel
verblijfsrecht
sportorganisatie
arbeidsrecht
migrerende werknemer
motie van het Parlement
fraude
makelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-84/1 7-84/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-84/1 7-84/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale aangelegenheden
Verzonden naar commissie