S. 7-78 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie
André Frédéric    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele   

reproductieve gezondheidszorg
motie van het Parlement
abortus
rechten van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-78/1 7-78/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-78/1 7-78/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
In behandeling