S. 7-377 Dossierfiche K. 55-2790

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Regering A. De Croo I  

magistraat
griffies en parketten
administratieve rechtspraak
personeel
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2790/1 Wetsontwerp 29/6/2022
K. 55-2790/3 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2022
K. 55-2790/2 Verslag namens de commissie 15/7/2022
K. 55-2790/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2022
7-377/1 7-377/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/8/2022
K. 55-2790/5 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/8/2022
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2022   Indiening Doc. K. 55-2790/1
30/6/2022   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 191
15/7/2022   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 55-2790/2
19/7/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 198
20/7/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 201
Doc. K. 55-2790/4
20/7/2022   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2022   Overzending aan Senaat
5/8/2022   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-377/1 7-377/1 (PDF)
30/8/2022   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/8/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/9/2022   Bekrachtiging en afkondiging
17/10/2022   Bekendmaking (73504)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2022, 20/7/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/7/2022 15 4/8/2022
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/7/2022 0 4/8/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/9/2022 17/10/2022, blz 73504