S. 7-376 Dossierfiche K. 55-2762

Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State
Regering A. De Croo I  

administratieve rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
beleggingsmaatschappij
effectenbeurs
financiŽle voorschriften

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2762/1 Wetsontwerp 22/6/2022
K. 55-2762/2 Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2022
K. 55-2762/3 Verslag namens de commissie 6/7/2022
K. 55-2762/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2022
7-376/1 7-376/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/8/2022
K. 55-2762/5 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/8/2022
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2022   Indiening Doc. K. 55-2762/1
23/6/2022   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 190
6/7/2022   Aanneming in commissie (ongewijzigd)
Gekoppelde wetsontwerpen: 55-2763, 55-2765
Doc. K. 55-2762/3
13/7/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 194
14/7/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-16/o14)
Integraal verslag nr. 195
Doc. K. 55-2762/4
14/7/2022   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2022   Overzending aan Senaat
2/8/2022   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-376/1 7-376/1 (PDF)
2/8/2022   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/8/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 55-2762/5
21/8/2022   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2022   Bekendmaking (70092-70093)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2022, 14/7/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2022 15 1/8/2022
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/7/2022 0 1/8/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/8/2022 26/9/2022, blz 70092-70093