S. 7-359 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt
France Masai    Jean-Frédéric Eerdekens    Soetkin Hoessen   

motie van het Parlement
textielindustrie
duurzame ontwikkeling
milieubescherming
rechten van de mens
arbeidsvoorwaarden
eerlijke handel
gendermainstreaming
slavernij
kledingindustrie
sociale norm
milieunorm

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-359/1 7-359/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/6/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2022   Indiening Doc. 7-359/1 7-359/1 (PDF)
24/6/2022   Inoverwegingneming
24/6/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
24/6/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
16/12/2022   Einde behandeling
16/12/2022   Verzending naar een andere commissie
14/4/2023   Inschrijving op agenda
14/4/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Fatima Ahallouch
14/4/2023   Inleidende uiteenzetting
14/4/2023   Bespreking
9/6/2023   Inschrijving op agenda
9/6/2023   Hoorzitting Mevrouw Murielle Scherre, ontwerpster en oprichtster van La fille d'O;
9/6/2023   Hoorzitting De heer Jo Van Landeghem, vertegenwoordiger van Creamoda ;
9/6/2023   Hoorzitting Mevrouw Sara Ceustermans, coördinator van Schone Kleren Campagne.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 14/4/2023, 9/6/2023