S. 7-339 Dossierfiche K. 55-2620

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
Regering A. De Croo I  

oorlog
goud
invoer (EU)
invoer
minerale reserves
tantalium
wolfram
tin
toezicht op de invoer
product van oorsprong
geldboete
economische ethiek
internationale handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2620/1 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/3/2022
7-339/1 7-339/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2022
K. 55-2620/2 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2022
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/3/2022   Splitsing
Zie Doc. Kamer 55-2379/5 en 55-2379/7
30/3/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, pp. 55-56
31/3/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-14/o0)
Integraal verslag nr. 173, pp. 51-52
Doc. K. 55-2620/1
31/3/2022   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/4/2022   Overzending aan Senaat
20/4/2022   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-339/1 7-339/1 (PDF)
20/4/2022   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/4/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 55-2620/2
5/5/2022   Bekrachtiging en afkondiging
18/5/2022   Bekendmaking (43333)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/3/2022, 31/3/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/4/2022 15 19/4/2022
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/2022 0 19/4/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2022 18/5/2022, blz 43333