S. 7-323 Dossierfiche K. 55-2399

Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I)
Regering A. De Croo I  

investering
financiŽle voorschriften
financiering
financieringswijze
nationale uitvoeringsmaatregel
crowdfunding
Financial Services and Markets Authority
dienstverrichting
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2399/1 Wetsontwerp 11/1/2022
K. 55-2399/3 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2022
K. 55-2399/2 Verslag namens de commissie 3/2/2022
K. 55-2399/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/2/2022
7-323/1 7-323/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2022
K. 55-2399/5 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2022
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2022   Indiening Doc. K. 55-2399/1
3/2/2022   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift)
Zie ook site Kamer 55-2400 (art. 74)
Doc. K. 55-2399/2
10/2/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 163, pp. 35-36
10/2/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o28)
Integraal verslag nr. 163, pp. 104-105
Doc. K. 55-2399/4
10/2/2022   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2022   Overzending aan Senaat
1/3/2022   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-323/1 7-323/1 (PDF)
1/3/2022   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/3/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 55-2399/5
9/3/2022   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2022   Bekendmaking (26885-26886)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/2/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/2/2022 15 28/2/2022
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/2/2022 0 28/2/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2022 4/4/2022, blz 26885-26886