S. 7-314 Dossierfiche K. 55-2357

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Regering A. De Croo I  

administratieve rechtspraak
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
administratieve procedure
rechtsmiddel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
bestuursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2357/1 Wetsontwerp 6/12/2021
K. 55-2357/2 Zaak zonder verslag 10/12/2021
K. 55-2357/3 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2021
K. 55-2357/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2021
7-314/1 7-314/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/1/2022
K. 55-2357/5 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/1/2022
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2021   Indiening Doc. K. 55-2357/1
10/12/2021   Aanneming in commissie (zonder verslag, verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 55-2357/2
16/12/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 44
16/12/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 92
Doc. K. 55-2357/4
16/12/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2021   Overzending aan Senaat
4/1/2022   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-314/1 7-314/1 (PDF)
4/1/2022   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/1/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 55-2357/5
1/4/2022   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2022   Bekendmaking (39340)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/12/2021 15 3/1/2022
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/12/2021 0 3/1/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2022 28/4/2022, blz 39340