S. 7-303 Dossierfiche K. 55-2228

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Regering A. De Croo I  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
toelating van vreemdelingen
tuchtprocedure
personeelsstatuut
magistraat
rechter
beoordeling van het personeel
vreemdelingenrecht
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2228/1 Wetsontwerp 29/9/2021
K. 55-2228/2 Amendement 27/10/2021
K. 55-2228/3 Verslag namens de commissie 8/11/2021
K. 55-2228/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2021
K. 55-2228/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 18/11/2021
K. 55-2228/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/2021
7-303/1 7-303/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/12/2021
K. 55-2228/7 Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/12/2021
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/9/2021   Indiening Doc. K. 55-2228/1
7/10/2021   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 127, pp. 60-61
8/11/2021   Aanneming in commissie (verbeterd)
Gekoppeld aan wetsvoorstel 55-1401 ((art. 74), zie site Kamer)
Doc. K. 55-2228/3
18/11/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, pp. 17-25 + nr.141, p. 43
Doc. K. 55-2228/5
18/11/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 141, pp. 43-44
Doc. K. 55-2228/6
18/11/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2021   Overzending aan Senaat
7/12/2021   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-303/1 7-303/1 (PDF)
7/12/2021   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2021   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/12/2021   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/2022   Bekendmaking (9756-9765)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/11/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/2021 15 6/12/2021
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/11/2021 0 6/12/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2021 10/2/2022, blz 9756-9765