S. 7-224 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Nadia El Yousfi   

motie van het Parlement
China
etnische groep
godsdienstige groep
rechten van de mens
etnische discriminatie
discriminatie op grond van godsdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-224/1 7-224/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/2/2021
7-224/2 7-224/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2021   Indiening Doc. 7-224/1 7-224/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/2/2021   Verzending naar commissie
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia El Yousfi
19/4/2021   Gedachtewisseling
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+17/-0/o3)
17/5/2021   Aanneming na amendering
17/5/2021   Vertrouwen rapporteur
voor een verslag in plenaire vergadering
Doc. 7-224/2 7-224/2 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2021, 17/5/2021