S. 7-184 Dossierfiche K. 55-1386

Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht
Regering S. Wilmès II  

administratieve sanctie
bescherming van de consument
handelsrecht
geldboete
consumentenrecht
administratieve rechtspraak
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1386/1 Wetsontwerp 29/6/2020
K. 55-1386/2 Verslag van de eerste lezing 22/7/2020
K. 55-1386/3 Artikelen in eerste lezing aangenomen door de commissie 22/7/2020
K. 55-1386/4 Verslag van de tweede lezing 22/9/2020
K. 55-1386/5 Tekst aangenomen in tweede lezing 22/9/2020
K. 55-1386/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/9/2020
7-184/1 7-184/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 28/10/2020
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2020   Indiening Doc. K. 55-1386/1
2/7/2020   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 49, pp. 110-111
22/7/2020   Aanneming in commissie (eerste lezing, ongewijzigd)
zie verslag site Kamer 55-1385/3 (art. 74)
Doc. K. 55-1386/2
22/9/2020   Aanneming in commissie (tweede lezing, verbeterd, nieuw opschrift)
zie verslag site Kamer 55-1385/6 (art. 74)
Doc. K. 55-1386/4
24/9/2020   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, pp. 44-46
24/9/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 56, p. 57
Doc. K. 55-1386/6
24/9/2020   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/9/2020   Overzending aan Senaat
28/10/2020   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-184/1 7-184/1 (PDF)
28/10/2020   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/10/2020   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/11/2020   Bekrachtiging en afkondiging
20/11/2020   Bekendmaking (81698-81699)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/9/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/10/2020 15 27/10/2020
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/10/2020 0 27/10/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/11/2020 20/11/2020, blz 81698-81699