S. 7-152 Dossierfiche K. 55-1104

Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)
Kristof Calvo   Peter De Roover   François De Smet   Catherine Fonck   Georges Gilkinet   Meryame Kitir   Ahmed Laaouej   Egbert Lachaert   Benoît Piedboeuf   Servais Verherstraeten  

delegatie van bevoegdheid
epidemie
infectieziekte
gevaren voor de gezondheid
economische recessie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1104/1 Wetsvoorstel 21/3/2020
7-152/1 7-152/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 26/3/2020
K. 55-1104/2 Advies van de Raad van State 26/3/2020
K. 55-1104/3 Amendementen 26/3/2020
K. 55-1104/4 Verslag namens de commissie 26/3/2020
K. 55-1104/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2020
K. 55-1104/6 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2020
K. 55-1104/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 26/3/2020
K. 55-1104/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2020
7-152/2 7-152/2 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2020
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/3/2020   Indiening Doc. K. 55-1104/1
23/3/2020   Inoverwegingneming
Integraal verslag nr. 32, p. 1
23/3/2020   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 32, pp. 1-2
23/3/2020   Externe adviesaanvraag: Raad van State
site Kamer: 23/03/2020 55-1104/2, p. 3 (23/03/2020) 55-1104/4, p. 3 (sic: zaterdag 21/03/2020)
26/3/2020   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 55-1104/2
26/3/2020   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift)
zie ook site Kamer 55-1113 (COVID II-art. 74)
Doc. K. 55-1104/4
26/3/2020   Bespreking
Integraal verslag nr. 33, pp. 54-89
26/3/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-8/o16)
Integraal verslag nr. 33, p. 110
Doc. K. 55-1104/8
26/3/2020   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2020   Overzending aan Senaat
26/3/2020   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 7-152/1 7-152/1 (PDF)
26/3/2020   Beslissing onmiddellijke behandeling
27/3/2020   Inschrijving op agenda
27/3/2020   Algemene bespreking Hand. 7-9 Hand. 7-9 (PDF)
27/3/2020   Beslissing tot niet-amendering
Met zitten en opstaan - Unanimiteit
Doc. 7-152/2 7-152/2 (PDF)
27/3/2020   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2020   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2020   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2020   Bekendmaking (22054-22055)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/3/2020, 27/3/2020
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2020 15 10/4/2020
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2020 30 27/4/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2020 30/3/2020, blz 22054-22055