S. 6-523 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State

magistraat
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-523/1 6-523/1 (PDF) Kandidatenlijst 27/3/2019
6-523/2 6-523/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2019   Indiening Doc. 6-523/1 6-523/1 (PDF)
4/4/2019   Verzending naar Bureau
4/4/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/4/2019   Inschrijving op agenda
26/4/2019   Geen stemmingen
De Senaat bevestigd de door de Raad van State voorgestelde lijst: Eerste kandidaat : mevrouw Christine Horevoets Tweede kandidaat : de heer Marc Oswald Derde kandidaat : mevrouw Géraldine Rosoux
  Behandeling in Bureau
4/4/2019   Verzending naar Bureau
4/4/2019   Einde behandeling
4/4/2019   Verzending naar commissie
24/4/2019   Inschrijving op agenda
24/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin
24/4/2019   Hoorzitting met kandidaten met gesloten deuren : Mevrouw Christine Horevoets, de heer Marc Oswald, Mevrouw Géraldine Rosoux, Mevrouw Valérie Michiels
24/4/2019   De Commissie stelt
eenparig voor om de door de Raad van State voorgedragen kandidatenlijst te bevestigen
24/4/2019   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
26/4/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving