S. 6-520 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Christophe Lacroix    Olga Zrihen    Latifa Gahouchi    Karl-Heinz Lambertz    Nadia El Yousfi   

herziening van de grondwet
beleid inzake klimaatverandering
scheiding tussen kerk en staat
rechtsstaat
verhouding kerk-staat
rechten van het individu
gelijke behandeling van man en vrouw
bestrijding van discriminatie
vrijheid van godsdienst
vrijheid van opinie
integratie van gehandicapten
oprichting van een partij
sociale rechten
economische rechten
internet
duurzame mobiliteit
referendum
participatie van vrouwen
raad van ministers
minister
parlementair toezicht
oorlog
strijdkrachten in het buitenland
sociaal welzijn
opwarming van het klimaat
vrijheid van meningsuiting
Eerste Kamer
burgerschap
gehandicapte
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-520/1 6-520/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/3/2019
6-520/2 6-520/2 (PDF) Amendementen 23/4/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2019   Indiening Doc. 6-520/1 6-520/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019