S. 6-492 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

voortgezet onderwijs
basisonderwijs
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgebruik
regionaal parlement
toegang tot het onderwijs
Vlaamse Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-492/1 6-492/1 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2019
6-492/2 6-492/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 15/3/2019
6-492/3 6-492/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/3/2019
6-492/4 6-492/4 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2019   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
20/2/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Artikelsgewijze bespreking Doc. 6-492/3 6-492/3 (PDF)
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+27/-0/o11)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/2/2019   Verzending naar commissie
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Van Esbroeck
11/3/2019   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Vlaams Parlement: de heer Jan Durnez, commissievoorzitter, en de heren Kris Van Dijck en Jo De Ro
11/3/2019   Hoorzitting met een vertegenwoordigster van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Caroline Désir
11/3/2019   Bespreking
15/3/2019   Inschrijving op agenda
15/3/2019   Bespreking
15/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2) Doc. 6-492/2 6-492/2 (PDF)
15/3/2019   Aanneming zonder amendering
15/3/2019   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-492/1 6-492/1 (PDF)
29/3/2019   Uitbrengen gemotiveerd advies
aan EM evenals aan de voorzitters van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement
Doc. 6-492/4 6-492/4 (PDF)
29/3/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/3/2019, 15/3/2019

Kruispuntbank van de wetgeving