S. 6-459 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

cumulatie van ambten
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
afgevaardigde
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
onverenigbaarheid
Vlaams Gewest
institutionele bevoegdheid
regionaal parlement
bescherming van minderheden
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
taalgroep
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-459/1 6-459/1 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/2018
6-459/2 6-459/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 30/11/2018
6-459/3 6-459/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/2018
6-459/4 6-459/4 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 14/12/2018
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2018   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
9/10/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/12/2018   Inschrijving op agenda
14/12/2018   Algemene bespreking
14/12/2018   Artikelsgewijze bespreking
14/12/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+30/-11/o2) Doc. 6-459/3 6-459/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2018   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Steven Vanackere, Anne Barzin
26/10/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van het Vlaams Parlement: de heer Matthias Diependaele, fractievoorzitter
26/10/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: de heer Charles Picquť, assembleevoorzitter
26/10/2018   Bespreking
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Bespreking
30/11/2018   Inschrijving op agenda
30/11/2018   Bespreking
30/11/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-6/o0) Doc. 6-459/2 6-459/2 (PDF)
30/11/2018   Aanneming zonder amendering
30/11/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-459/1 6-459/1 (PDF)
14/12/2018   Uitbrengen gemotiveerd advies
aan de Eerste Minister, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, evenals aan de voorzitters van het Brussels Hoofstedelijk Parlement en het Vlaams Parlement
14/12/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/10/2018, 12/11/2018, 30/11/2018

Kruispuntbank van de wetgeving