S. 6-443 Dossierfiche K. 54-2816

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft
Catherine Fonck   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Emmanuel Burton   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Katja Gabriëls   Jean-Marc Nollet  

cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering
onverenigbaarheid
vergoeding voor afgevaardigden
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2816/1 Wetsvoorstel 29/11/2017
K. 54-2816/2 Amendement 6/2/2018
K. 54-2816/3 Amendementen 6/3/2018
K. 54-2816/5 Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2018
K. 54-2816/4 Verslag namens de commissie 26/6/2018
6-443/1 6-443/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/2018
K. 54-2816/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2018
6-443/2 6-443/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-443/3 6-443/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-443/4 6-443/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Doc. K. 54-2816/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
22/6/2018   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-2815/7
27/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 235, p. 17-20
28/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-1/o1)
Integraal verslag nr. 236, p. 87-88
Doc. K. 54-2816/6
28/6/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2018   Overzending Doc. 6-443/1 6-443/1 (PDF)
28/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Doc. 6-443/4 6-443/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/6/2018   Verzending naar commissie
29/6/2018   Inschrijving op agenda
29/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annick De Ridder, Cécile Thibaut
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0) Doc. 6-443/3 6-443/3 (PDF)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 6-443/2 6-443/2 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81872-81873)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2018, 28/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018, blz 81872-81873