S. 6-442 Dossierfiche K. 54-2815

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
Catherine Fonck   Katja Gabriëls   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Emmanuel Burton   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Kristof Calvo  

cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering
gewesten en gemeenschappen van België
regionaal parlement
vergoeding voor afgevaardigden
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2815/1 Voorstel van bijzondere wet 29/11/2017
K. 54-2815/2 Amendement 6/2/2018
K. 54-2815/3 Amendementen 6/3/2018
K. 54-2815/4 Amendement 23/5/2018
K. 54-2815/5 Amendementen 30/5/2018
K. 54-2815/6 Amendement 6/6/2018
K. 54-2815/7 Verslag namens de commissie 22/6/2018
K. 54-2815/8 Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2018
K. 54-2815/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 26/6/2018
6-442/1 6-442/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/2018
K. 54-2815/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2018
6-442/2 6-442/2 (PDF) Amendementen 9/7/2018
6-442/3 6-442/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-442/4 6-442/4 (PDF) Tekst geamendeerd en verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-442/5 6-442/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/7/2018
K. 54-2815/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 13/7/2018
K. 54-2815/12 Zaak zonder verslag 17/7/2018
K. 54-2815/13 Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2018
K. 54-2815/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 19/7/2018
K. 54-2815/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Doc. K. 54-2815/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
22/6/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 54-2815/7
27/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 235, p. 17-20
Doc. K. 54-2815/9
28/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 236, p. 95-96
Doc. K. 54-2815/9
28/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-2/o3)
Integraal verslag nr. 236, p. 96-97
Doc. K. 54-2815/10
28/6/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2018   Overzending Doc. 6-442/1 6-442/1 (PDF)
28/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Doc. 6-442/5 6-442/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/6/2018   Verzending naar commissie
29/6/2018   Inschrijving op agenda
29/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annick De Ridder, Cécile Thibaut
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
9/7/2018   Aanneming na amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 6-442/3 6-442/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
13/7/2018   Overzending Doc. K. 54-2815/11
17/7/2018   Aanneming in commissie (zonder verslag, ongewijzigd) Doc. K. 54-2815/12
19/7/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 243, p. 45-46 + p. 87-88
Doc. K. 54-2815/14
19/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-3/o7)
Integraal verslag nr. 243, p. 88-89
Doc. K. 54-2815/15
19/7/2018   Aanneming zonder amendering
19/7/2018   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81874-81876)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2018, 28/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 29/6/2018, 9/7/2018
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018, blz 81874-81876