S. 6-420 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2018 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
Europese Raad
handelsovereenkomst
staal
aluminium
lidmaatschap van de Europese Unie
concurrentie
douanerechten
Verenigde Staten
fiscaliteit
ijzer- en staalindustrie
Ierland
interne markt
Mercosur
digitalisering
NAVO
EU-beleid
gegevensbescherming
protectionisme
diplomatieke betrekking
diplomatieke vertegenwoordiging
Verenigd Koninkrijk
Rusland
heffing bij invoer
Turkije
Economische en Monetaire Unie
uittreding uit de EU
digitale eengemaakte markt
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-420/1 6-420/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 23/5/2018
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2018   Indiening
27/3/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/3/2018   Verzending naar commissie
27/3/2018   Inschrijving op agenda
27/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin
27/3/2018   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
27/3/2018   Einde behandeling
27/3/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/3/2018

Kruispuntbank van de wetgeving