S. 6-411 Dossierfiche K. 54-2933

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coŲrdinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
Regering Ch. Michel I  

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
derde land
nationale uitvoeringsmaatregel
werkvergunning
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
migrerende werknemer
migratiebeleid
gelijke behandeling
administratieve formaliteit
geschoold arbeider
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid
seizoenarbeid
seizoenarbeider
arbeidsrecht
interne overplaatsing
toelating van vreemdelingen
opleidingsstage
onderzoeker
schooluitwisseling
visabeleid
buitenlandse student
institutionele hervorming
verdeling van de bevoegdheden
vreemdelingenrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2933/1 Wetsontwerp 8/2/2018
K. 54-2933/2 Verslag namens de commissie 9/3/2018
K. 54-2933/3 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2018
K. 54-2933/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2018
6-411/1 6-411/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/4/2018
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/2/2018   Indiening Doc. K. 54-2933/1
9/3/2018   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-2933/2
15/3/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 219, pp. 23-26
15/3/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-2/o11)
Integraal verslag nr. 219, pp. 79-80
Doc. K. 54-2933/4
15/3/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2018   Overzending aan Senaat
17/4/2018   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
17/4/2018   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2018   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/11/2018   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2018   Bekendmaking (102087, 102175-102185)
13/11/2020   Erratum (80066-80075)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2018 15 16/4/2018
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/3/2018 0 16/4/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/11/2018 24/12/2018 , blz 102087, 102175-102185
Errata
Op 13/11/2020 , blz 80066-80075

Kruispuntbank van de wetgeving