S. 6-396 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers en van de devolutieve werking van de lijststem voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
FranÁois Desquesnes    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba    Vťronique Waroux   

regionale verkiezingen
regionaal parlement
kiesstelsel
plaatsvervanger
kandidaat
zetelverdeling
stemming op lijsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-396/1 6-396/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 23/1/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/1/2018   Indiening Doc. 6-396/1 6-396/1 (PDF)
23/2/2018   Inoverwegingneming
23/2/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/2/2018   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving