S. 6-354 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod tot bedelen met een minderjarige en de omkering van de bewijslast in dit verband
Martine Taelman    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Jean-Jacques De Gucht    Katia Segers    Lode Vereeck    Rob Beenders   

motie van het Parlement
bedelarij
mensenhandel
kind
kinderbescherming
rechten van het kind
machtsmisbruik
bewijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-354/1 6-354/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2017   Indiening Doc. 6-354/1 6-354/1 (PDF)
9/6/2017   Inoverwegingneming
9/6/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
9/6/2017   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Inleidende uiteenzetting door Lionel Bajart
26/10/2018   Bespreking
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Uitgesteld
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 26/10/2018