S. 6-256 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen alsmede van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de gewestverkiezingen te verlagen tot 16 jaar
Cécile Thibaut    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Petra De Sutter    Hélène Ryckmans    Hermes Sanctorum - Vandevoorde   

jongere
stemrecht
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-256/1 6-256/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 26/1/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2016   Indiening Doc. 6-256/1 6-256/1 (PDF)
26/1/2016   Inoverwegingneming
26/1/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/1/2016   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving