S. 6-223 Dossierfiche                  

De omzetting van europese richtlijnen in Belgische wetgeving
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)
informatieverslag
administratieve rechtspraak
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Hof van Justitie van de Europese Unie
gegevensbank
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
institutionele samenwerking
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-223/1 6-223/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 31/7/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
7/7/2015   Verzending naar commissie
7/7/2015   Inschrijving op agenda
7/7/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Véronique Jamoulle
7/7/2015   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister et minister van Buitenlandse Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. Gedachtewisseling
7/7/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 7/7/2015

Kruispuntbank van de wetgeving