S. 6-210 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België
Véronique Waroux    François Desquesnes    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba   

motie van het Parlement
erkenning van een staat
Palestijnse kwestie
nationale onafhankelijkheid
Palestina
Israël

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-210/1 6-210/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/5/2015
6-210/2 6-210/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2015   Indiening Doc. 6-210/1 6-210/1 (PDF)
13/10/2015   Inoverwegingneming
13/10/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Algemene bespreking
28/4/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+25/-20/o0) Hand. 6-27 Hand. 6-27 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
13/10/2015   Verzending naar commissie
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Latifa Gahouchi, Güler Turan
23/1/2017   Inleidende uiteenzetting door Véronique Waroux
23/1/2017   Bespreking
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Bespreking
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Stemming over het geheel: verworpen (+4/-8/o0)
13/3/2017   Verwerping
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Lezing van het verslag
27/3/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen)
28/4/2017   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 28/4/2017
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 28/4/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verworpen 23/1/2017, 6/2/2017, 13/3/2017, 27/3/2017

Kruispuntbank van de wetgeving