S. 6-107 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen
Steven Vanackere   

plaatsvervanger
samenstelling van een parlementaire commissie
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-107/1 6-107/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 5/11/2014
6-107/3 6-107/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 17/11/2014
6-107/2 6-107/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 1/12/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2014   Indiening Doc. 6-107/1 6-107/1 (PDF)
7/11/2014   Inoverwegingneming
7/11/2014   Verzending naar Bureau
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Algemene bespreking Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
5/12/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
  Behandeling in Bureau
7/11/2014   Verzending naar Bureau
17/11/2014   Inschrijving op agenda
17/11/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Jean-Paul Wahl
17/11/2014   Bespreking
17/11/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
17/11/2014   Aanneming zonder amendering
1/12/2014   Inschrijving op agenda
1/12/2014   Lezing verslag
1/12/2014   Goedkeuring verslag
5/12/2014   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 5/12/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2014
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 17/11/2014, 1/12/2014

Kruispuntbank van de wetgeving