Dossierfiche K. 50-1140

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen
Regering G. Verhofstadt I  

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1140/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2001
K. 50-1140/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/1/2002
K. 50-1140/2 Verslag namens de commissie 18/1/2002
K. 50-1140/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2000   Indiening
Afsplitsing in de Kamer bij de overzending; voor de behandeling in Senaat zie 2-465
Doc. 2-465/1 2-465/1 (PDF)
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
art.10
Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Overzending
Splitsing, zie ook 50-1141
Doc. K. 50-1140/1
18/1/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1140/2
23/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 200, p. 1-27
24/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 201, p. 57-58
24/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o15)
Integraal verslag nr. 201, p. 58
Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
Doc. K. 50-1140/4
24/1/2002   Aanneming zonder amendering
24/1/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2002   Bekendmaking (7342)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2002, 24/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2002 26/2/2002, blz 7342