S. 5-874 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijke omkadering van het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen
Vanessa Matz   

staking
stakingsrecht
gevangenispersoneel
strafgevangenis
publieke dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-874/1 5-874/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Indiening Doc. 5-874/1 5-874/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/4/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd