S. 5-787 Dossierfiche K. 53-1015

Wetsontwerp houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112
Regering Y. Leterme II  

politie
eerste hulp
telefoon
burgerbescherming
brandbestrijding
ASTRID
geneeskundige noodhulp
begrotingsfonds
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1015/1 Wetsontwerp 13/1/2011
K. 53-1015/2 Amendementen 1/2/2011
K. 53-1015/3 Amendementen 2/2/2011
K. 53-1015/4 Verslag namens de commissie 11/2/2011
K. 53-1015/5 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2011
K. 53-1015/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/2/2011
5-787/1 5-787/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/2/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1015/1
11/2/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1015/4
17/2/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 19, p. 64-72 + p. 81
17/2/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o10)
Integraal verslag nr. 19, p. 81-82
Doc. K. 53-1015/6
17/2/2011   Aanneming na amendering door commissie
20/1/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/6 5-82/6 (PDF)
20/1/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/6 5-82/6 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/2/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/2/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-787/1 5-787/1 (PDF)
24/2/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/3/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2011   Bekendmaking (29117-29120)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/2/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/2/2011 5 23/2/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/2/2011 0 23/2/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2011 23/5/2011 , blz 29117-29120

Kruispuntbank van de wetgeving