S. 5-735 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 10bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat het afhandelen van lopende zaken in de gemeenschappen en gewesten betreft
Richard Miller   

plaatsvervanger
cumulatie van ambten
verband wetgeving-uitvoering
regionale verkiezingen
parlementair toezicht
ontbinding van het Parlement
regionaal parlement
aftreden van de regering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-735/1 5-735/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 28/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2011   Indiening Doc. 5-735/1 5-735/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving