S. 5-707 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht
Alain Courtois   

vervangende straf
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-707/1 5-707/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Indiening Doc. 5-707/1 5-707/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/2/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving