S. 5-685 Dossierfiche                  

De gevolgen van het arrest Salduz
Commissie voor de Justitie  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
hoorzitting
Europees Hof voor de rechten van de mens
rechten van de verdediging
advocaat
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-685/1 5-685/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening
6/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/10/2010   Verzending naar commissie
6/10/2010   Inschrijving op agenda
6/10/2010   Inleidende uiteenzetting door Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
6/10/2010   Gedachtewisseling
13/10/2010   Inschrijving op agenda
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Hof van Cassatie
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Onderzoeksrechters
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse balies
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de federale politie
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de lokale politie
13/10/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
13/10/2010   Commissie wenst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
20/10/2010   Inschrijving op agenda
20/10/2010   Hoorzitting met de heer Reginald de Beco, Ligue des droits de l'Homme
20/10/2010   Hoorzitting met de heer Dries Pattyn, Liga voor Mensenrechten
20/10/2010   Hoorzitting met de heer Damien Vandermeersch, professor strafprocesrecht (UCL en UFSL)
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Regeling der werkzaamheden
17/11/2010   Inschrijving op agenda
17/11/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt-Politie (VSOA-politie)
17/11/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV)
17/11/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD)
17/11/2010   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Algemene Centrale Overheidsdiensten (ACOD)
19/1/2011   Inschrijving op agenda
19/1/2011   Regeling der werkzaamheden
26/1/2011   Inschrijving op agenda
26/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
26/1/2011   Bespreking
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Lezing verslag uitgesteld
2/3/2011   Inschrijving op agenda
2/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-685/1 5-685/1 (PDF)
2/3/2011   Einde behandeling
24/5/2014   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/10/2010, 13/10/2010, 20/10/2010, 9/11/2010, 17/11/2010, 19/1/2011, 26/1/2011, 2/3/2011